Gepubliceerd op:

Het woonbeleid stond al een tijdje hoog op de onderzoeksagenda van de rekenkamer van de gemeente Venlo. Bij de start van het onderzoek bleek dat er haast mee was gemoeid: in de eerste helft van 2021 gaat de raad zich buigen over de opstelling van de nieuwe lokale Woonvisie, voor de periode 2021 en verder. Het was dus nodig om het onderzoek snel op te leveren zodat de gemeenteraad met de conclusies en aanbevelingen zijn voordeel kan doen in de aanloop naar de nieuwe woonvisie.

Wij hebben dan ook samen met de Rekenkamer het onderzoek voortvarend opgepakt. Het resultaat bestaat uit een set concrete lessen uit de lopende cyclus van woonvisie, uitvoeringsprogramma en prestatieafspraken. De conclusies en aanbevelingen richten zich specifiek op het ondersteunen van de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende rol. Het doen van uitspraken over het ‘wat’ voor de komende jaren is nu aan de gemeenteraad.

De bestuurlijke rapportage en het bevindingenrapport kunnen worden gedownload op de website van de rekenkamer.