Gepubliceerd op:

Het is een vraag die menig corporatie buikpijn bezorgt. Levert de renovatie voldoende toekomstkwaliteit op? Moeten we toch slopen als we 1,5 keer zoveel woningen kunnen terugbouwen en het aan nieuwbouwlocaties ontbreekt? Kunnen we de herhuisvestingsopgave aan? Wat willen de bewoners het liefst? Hoe zwaar weegt de milieubelasting van energie- en materiaalgebruik mee in de overweging? Wat als we biobased terugbouwen? En wat als we renoveren + optoppen? Hoe krijgen we de gemeente dan mee qua parkeernormen?

Om corporaties te helpen bij deze vragen heeft RIGO samen met Wat kost de bouw van een huurwoning en W/E adviseurs voor Aedes de Handreiking Renoveren of Slopen opgesteld. Winstwaarschuwing: de handreiking is helaas geen model waar je een kwartje ingooit en de optimale oplossing uitrolt. Het is een hulpmiddel om elkaar de juiste vragen te stellen. De Beleidsachtbaan is de kapstok om te kijken wat er op complex- en buurtniveau speelt en nodig is, maar ook aan welke strategische doelen die keuze bijdraagt. Zo zorg je dat de vraag van alle kanten belicht wordt en je tot een afgewogen keuze kunt komen.

Lees ook: Renoveren of sloop-nieuwbouw? Een complexe keuze en groeiend dilemma voor corporaties