Gepubliceerd op:

Twee marktpartijen hebben een innovatief idee ontwikkeld om eigenaren met een restschuld te helpen. In opdracht van Platform31 heeft RIGO de haalbaarheid van dit idee onderzocht.

De twee marktpartijen, NWMediators en Holland Innovation Team, hebben voorgesteld om een fonds op te richten waarmee woningen van huishoudens met een hypothecaire restschuld worden opgekocht, eventueel opgeknapt en via een internetveiling weer doorverkocht. Uitgangspunt hierbij is om een deel van de restschuld door de bank kwijt te laten schelden en het resterende deel van de schuld om te zetten in een laagrentende lening. Belangrijkste doelstelling van het plan is om woningeigenaren van hun restschuld af te helpen. Om de haalbaarheid van het idee te toetsen heeft RIGO interviews afgenomen onder diverse belanghebbenden, zoals banken, brancheorganisaties, marktpartijen en deskundigen uit de wetenschap.

Uit het onderzoek is gebleken dat de geïnterviewde banken voorzichtig zijn met het doen van uitspraken over kwijtschelding van een deel van de restschuld. Ze zeggen liever individueel maatwerk te leveren, vooral om te voorkomen dat de eigenaren strategisch gedrag (moral hazard) gaan vertonen en onvoldoende hun best doen om restschuldproblemen zelf op te lossen. Toch zien de banken wel voordelen in de aanpak, omdat ze hierdoor deels van hun slechte hypotheken afkomen. Of een fonds zich dan bezig moet houden met het aankopen, opknappen en doorverkopen van de woningen is een tweede. De geïnterviewde partijen en deskundigen vragen zich af of dit nodig is om de primaire doelstelling te bereiken.