Gepubliceerd op:

Rosa Slagt is een sociaal geografe met een passie voor gelijkheidsvraagstukken en stedelijk onderzoek, die graag haar steentje bijdraagt aan een fijne en leefbare maatschappij. Ze volgde de research master Human Geography aan de Universiteit Utrecht en deed onderzoek in India. Bij RIGO zal ze zich breed inzetten op zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Eerder werkte Rosa bij de Gemeente Hilversum als projectmedewerker Omgevingsvisie.

Onze nieuwe senior onderzoeker Arend Jonkman promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op de rechtvaardigheid van wonen. Wie hebben toegang tot een passende, betaalbare woning? Hoe eerlijk is het verdeelsysteem? En hoe dragen strategische keuzes van verschillende actoren en beleid hier aan bij? Daarnaast werkte hij als docent en onderzoeker aan de Wageningen University & Research en de TU Delft. Daar deed hij onderzoek naar verschillende aspecten van woningbouw en de wooncrisis, waaronder stedelijke verdichting, waardeconflicten en grondbeleid. Arend is breed geïnteresseerd, kan opgaven verbinden en in perspectief plaatsen, en kijkt ernaar uit aan verschillende soorten projecten te werken.

Inge de Vries is gestart met een nieuwe functie binnen RIGO als Beeld- en Communicatieadviseur. Met haar creatieve kijk op het maken van pakkende beelden en vernieuwende presentatievormen zal zij een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van onze projecten. Inge heeft interesse in de ruimtelijke omgeving en hoe deze omgeving beter, duurzamer en inclusiever kan worden ingericht. Naast haar baan bij RIGO heeft ze een eigen bedrijf als beeldend verbinder.