Gepubliceerd op:

Isabelle raakte tijdens het volgen van de Master Urban and Regional Planning geïnteresseerd in bijzondere woonvormen en deed onderzoek naar wooncoöperaties in Amsterdam, Nijmegen en Leeds. Bij zelfbouwontwikkelaar Steenvlinder volgde ze een Start Up programma waar ze zowel leerde over de acquisitie- als projectrealisatiekant van de (zelfbouw)vastgoedontwikkeling. Bij RIGO zal ze zich de komende tijd met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek bezighouden.

Elin heeft landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen en brengt daarmee een brede kennis van natuurlijke processen in het landschap, zoals bodem, water en ecologie (en hoe deze doorwerken in de leefomgeving) met zich mee. Tijdens haar studie assisteerde ze bij een onderzoeksproject over gemeentelijk grondbeleid. Hierdoor is haar affiniteit met het stedelijk gebied, de woningmarkt en beleidsprocessen ontwikkeld.