Gepubliceerd op:

Het paper geeft een inleiding in de Leefbaarometer en bespreekt een aantal verrassende inzichten en uitkomsten uit de (door)ontwikkeling van het instrument in de afgelopen jaren en de toepassing in de praktijk. Tilburg – ook de locatie van de Dag van de Sociologie 2016 – nemen we als voorbeeld casus.

Let op: de paper bevat geen nieuw materiaal maar is speciaal voor een congres samengesteld uit bestaand materiaal.