Gepubliceerd op:

De huisvesting van ‘rijksactiviteiten’ vormt de grootste vastgoedportefeuille van ons land. Concreet gaat het om 15,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak en 78.000 hectare gronden met een waarde van 15,5 miljard euro op de staatsbalans. Het Rijk heeft steeds minder ruimte nodig. Komende jaren is het plan een paar miljoen vierkante meter van het eigen vastgoed af te stoten, in allerlei vormen en maten: kantoren, paleizen, gevangenissen, kazernes, opslaghallen en bedrijfsgebouwen.

Per 1 juli 2014 krijgt het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf de taak om het af te stoten vastgoed op de markt te brengen. Dat gebeurt niet onder een gunstig gesternte. De markten voor kantoren, bedrijfsruimten, winkels, wonen en andere functies staan er niet al te florissant voor. Op veel markten is er structurele leegstand en daar voegt het rijksvastgoed zich dan bij. Er zijn echter kansen in de markt. Dat vraagt nadere analyse van lokale markten op wijk- en buurtniveau.

RIGO heeft hier onderzoeksmethoden voor ontwikkeld. In opdracht van de Rijks gebouwendienst en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf hebben we die ingezet voor het bepalen van de marktpositie en de waarde van diverse rijksgebouwen in Den Haag, Baarn en Haarlem.