Gepubliceerd op:

Perspectief van de klant/huurders

Bij het ontwikkelen van projecten wil Ymere zo goed mogelijk inzicht krijgen in alle perspectieven om een passend product op de markt te kunnen zetten. Dat doen ze door het combineren van analyses vanuit de verschillende perspectieven. Vanuit het perspectief van de huurder staan de volgende vragen centraal: Welke huurders zijn in de afgelopen jaren ingestroomd in de buurt en welke woningen zijn door die huurders betrokken? Welke soorten huurwoningen staan al in de buurt en op welke soorten woningen wordt het meest gereageerd?

Profielen van de huurders

De vragen die centraal staan worden beantwoord door gebruik te maken van bronnen als het CBS, WoningNet en de basislijst van Ymere. Uit de praktijkervaringen van de analisten bij Ymere blijkt dat de kenmerken van de ingestroomde huurders in de buurt vaak overeenkomen met die van de toekomstige huurders. Daarom hebben wij als toevoeging de drie meest voorkomende profielen van huurders geschetst. De profielen bestaan uit combinaties van leeftijden en huishoudensamenstellingen (bijvoorbeeld alleenstaande senioren, gezinnen met kinderen etc.). Na het schetsen van de profielen hebben we gekeken naar de kenmerken van de woningen die deze groepen hebben betrokken.

Woonwensen

De bovengenoemde analyses zijn gebaseerd op daadwerkelijke verhuringen, het aanbod was een gegeven. Bij nieuwbouwprojecten is dat echter niet het geval. Ymere heeft als doel om de behoefte van de huurders zo goed mogelijk te vervullen, daarom is in dit geval ook van belang om te kijken naar de woonwensen van sociale huurders. De WiMRA enquête is hiervoor uitermate geschikt. Op basis van de enquête kijken we voor welke woningkenmerken de huurders een voorkeur hebben.

Samenwerking

Door een vastgoedproject zo te benaderen hopen we het belang van de huurders te vertegenwoordigen en uiteindelijk een passend product op de markt te zetten. Deze samenwerking wordt door zowel Ymere als RIGO als leerzaam en nuttig ervaren. Onze onderzoekers dragen bij door andere methoden en bronnen te delen, maar leren ook van de ervaringen die de conceptontwikkelaars van Ymere in de praktijk opdoen.