Gepubliceerd op:

RIGO heeft enkele scenario’s voor het meerjaren huurbeleid ontwikkeld en gepresenteerd aan het MT, de RvC en de stakeholders van de NWS.ders. RIGO denkt mee.