Gepubliceerd op:

Al jaren heeft de gemeente Veere haar tweede woningbeleid vastgelegd in een huisvestingsverordening. Volgens dat tweede woningbeleid dienen de woningen in de kernen permanent bewoond te worden. Met dit beleid wil de gemeente voorkomen dat woningen, met name in de populaire kustkernen, door toeristen als vakantiewoning worden aangeschaft.

Volgens de nieuwe Huisvestingswet uit 2015 is sturing middels de huisvestingsverordening alleen toegestaan voor een bepaalde tijd en voor het segment woningen waaraan schaarste bestaat. Daarbij dient onderbouwd te worden dat er sprake is van schaarste die zonder sturing leidt tot verdringing van bepaalde groepen woningzoekenden en dat de inzet van een huisvestingsverordening deze verdringing tegengaat. Wij onderbouwden de aanwezigheid van schaarste als basis voor het continueren van het beleid.