Gepubliceerd op:

Voor de gemeente Amersfoort onderzocht RIGO de schaarste op de woningmarkt. Speciale aandacht daarbij ging uit naar woningzoekenden die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning en die dus afhankelijk zijn van de marktsector. In hoeverre kunnen zij terecht op de koopmarkt en wat is hun alternatief?