Gepubliceerd op:

De Gemeente wil dit onderzoek gebruiken als basis waarop de gemeenteraad kan beslissen of er sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste en of de inzet van instrumentarium op grond van de Huisvestingswet (en eventueel aanvullende instrumenten) in dat licht wenselijk en noodzakelijk is.