Gepubliceerd op:

Foto door AdriaanRo

 

De gemeente Waddinxveen bereidt een actualisering van de huisvestingsverordening voor. Via deze verordening kunnen gemeenten gebruikmaken van de instrumenten die de Huisvestingswet 2014 biedt voor sturing op de woningmarkt. De gemeente Waddinxveen zet in op woonruimteverdeling in de sociale huur, middenhuur en (indien de wetgever dat met de voorgenomen wijziging op de Huisvestingswet mogelijk maakt) betaalbare koop.

Inschrijf- en zoekduur niet bijzonder hoog, maar dalende slaagkansen

In de sociale huur laat de analyse zien dat hoewel het aanbod in Waddinxveen licht is toegenomen, het aantal actief woningzoekenden nog sterker is gegroeid. De gemiddelde inschrijf- en zoekduur ligt in Waddinxveen in Nederlands perspectief niet bijzonder hoog. Tegelijk is de slaagkans van bijna alle leeftijdsgroepen in de periode 2016-2020 afgenomen; met name jongeren zoeken relatief lang, en hun slaagkans is lager dan die van andere leeftijdsgroepen.

Ook schaarste in koop en particuliere huur

Een analyse van het actuele koopaanbod laat intussen zien dat voor startende middeninkomens (zonder spaargeld of financiële steun) weinig koopwoningen betaalbaar zijn, met name als het gaat om lage middeninkomens. Recente ontwikkelingen op de koopmarkt suggereren dat dit kan veranderen, maar het is onzeker of deze zich doorzetten.

In de particuliere huur lijkt in eerste instantie sprake van een balans tussen vraag en aanbod, maar hier past de kanttekening dat waar de koopmarkt krap is – zoals in Waddinxveen – huishoudens in de praktijk vaak aangewezen zijn op de vrije huur, zeker als ze ook niet in aanmerking komen voor sociale huur. Er is niet altijd een uitgesproken wens voor middenhuur (laat staan duurdere huur), maar het segment vult wel een gat in de markt. Het particuliere huuraanbod in Waddinxveen is echter erg klein.