Gepubliceerd op:

Na het invoeren van de opkoopbescherming is – in een bepaald koopsegment en in bepaalde delen van de gemeente – een vergunning nodig om een woning te mogen verhuren. Dit moet koopstarters en middeninkomens meer kansen bieden om een woning in het betaalbare koopsegment te bemachtigen. Om dit instrument in te kunnen zetten, is een gedegen onderbouwing nodig, waarbij de grondslag (bij wet) gelegen moet zijn in schaarste en/of leefbaarheid. Voor de gemeente motiveerden we nut en noodzaak van het instrument en analyseerden wij de schaarste in de gemeente op wijkniveau. Zodoende onderzochten wij welk deel van de woningvoorraad als schaars gedefinieerd kan worden, en beschermd kan worden tegen opkoop.