Gepubliceerd op:

Afbouw van de gasproductie zal leiden tot een aanzienlijke afname van de belasting van woningen (bestaande, versterkte en nog nieuw te bouwen). Veel gebouwen zullen geen versterking meer nodig hebben. Het deel dat bij aardbevingsbelastingen  overblijft zit dicht bij het gewenste veiligheidsniveau. Kort samengevat is een versterkingsoperatie het meest efficiënt en zinvol als op korte termijn een grote groep risicovolle woningen wordt aangepakt in de gebieden met de zwaarste seismische dreiging en met generieke maatregelen. Echter, hoe langer met de aanpak van dit soort woningen wordt gewacht, hoe minder zinvol deze operatie wordt, omdat de seismische dreiging tijdens de versterkingsperiode afneemt.
Gegeven de afnemende aardbevingsbelastingen kan, in plaats van het uitvoeren van een volledige gebouw specifieke constructieve analyse en versterkingsadvies, overwogen worden om minder ingrijpende maatregelen uit te voeren. Hierdoor kan efficiënt voor grotere aantallen gebouwen een goede stap worden gezet en aldus het totale veiligheidsniveau in de regio worden verhoogd.