Gepubliceerd op:

Het verdelen van woonruimte binnen de sociale sector is een complex proces. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van woonruimteverdeelsystemen. Het directe effect van het draaien aan één knop in zo’n systeem is vaak nog wel te voorspellen, maar hoe en in welke mate de dynamiek van het hele systeem veranderd is moeilijk in te schatten.Om toch de mogelijkheid te hebben om vooraf iets te zeggen over het effect van een verandering in het woonruimteverdelingssysteem heeft RIGO een simulatiemodel ontwikkeld dat het toewijzingsproces simuleert wanneer andere regels gelden. Zo kunnen bijvoorbeeld de effecten van het afschaffen of aanscherpen van passendheidcriteria of een andere vorm van volgordebepaling worden gesimuleerd. Het artikel is gepubliceerd in AENorm, mei 2011 (http://www.aenorm.nl).