Gepubliceerd op:

De corporaties in Zwolle en Kampen verdelen hun sociale huurwoningen sinds 2011 via het nieuwe verdeelsysteem: De Woningzoeker. De Woningzoeker bestaat uit een Wensmodule, een Spoedmodule en een Vrije Sectormodule. Na één jaar blijken de slaagkansen in de Spoedmodule af te wijken van de verwachtingen. Hierdoor functioneert die niet als een volwaardig alternatief voor de urgentieregeling. RIGO heeft de slaagkansen in de lotingmodule geanalyseerd. Ook hebben we de Spoedmodule gemodelleerd, om het effect van wijzigingsvoorstellen te verkennen.