Gepubliceerd op:

Kampen is de vierde gemeente waar RIGO heeft geholpen bij het opzetten van de Sociale Index, die we oorspronkelijk samen met de gemeente Rotterdam ontwikkelden.

Over de Sociale Index Kampen

Met een Sociale Index wordt in één oogopslag duidelijk hoe het op sociaal gebied gesteld is in de verschillende woonservicegebieden in de gemeente Kampen. Hiervoor worden indicatoren gebruikt voor vier verschillende thema’s: (persoonlijke) capaciteiten, leefomgeving, participatie (meedoen) en sociale binding. Door het gebruik van verschillende thema’s en onderscheid te maken tussen verschillende deelgebieden wordt snel duidelijk welke onderwerpen en gebieden aandacht vragen en op welke beleidsthema’s inzet nodig is.

De gemeente kan deze informatie bovendien gebruiken bij het maken van keuzes als gevolg van de nieuwe taken binnen het sociaal domein. Inwoners kunnen door deze meting zien hoe hun woongebied scoort op verschillende aspecten, zoals gezondheid, opleiding, inkomen, veiligheid en voorzieningen in de buurt. Ook is gekeken naar de sociale contacten, de inzet voor de buurt met vrijwilligerswerk en het woonplezier.

Vervolgtraject

Na de zomer wordt gestart met het gebruik van de Sociale Index Kampen, onder andere bij het wijkgericht werken. De Sociale Index wordt jaarlijks geactualiseerd.