Gepubliceerd op:

RIGO heeft in Oudheusden een onderzoek naar de sociale kwaliteit uitgevoerd. In 50 gesprekken met bewoners en professionals is in beeld gebracht welke kansen er zijn om de participatie in Oudheusden te vergroten. De gesprekken hebben een open karakter gehad. De theorie achter de sociale index vormde de leidraad. Bewoners en professinals zijn uitgedaagd te vertellen over contacten die zij met buurtgenoten hebben en wat dit betekent voor het samenleven in een dorp zoals Oudheusden. het ging daarbij vaak over thema’s die te vatten zijn onder de noemers onderling vertrouwen, vertrouwen in instanties, normatieve integratie, binding met de buurt.