Gepubliceerd op:

In het kader van het NKWK Klimaatbestendige Stad programma onderzoeken Deltares, RIVM, EUR, RIGO, WUR, Arcadis en Sweco in hoeverre initiatieven voor klimaatadaptatie, het versterken van sociale veerkracht en het verbeteren van leefbaarheid elkaar kunnen versterken.