Gepubliceerd op:

Ongelijkheid is een actueel thema. Dit uit zich op vele terreinen, van materiële welvaart via gezondheid tot maatschappelijke participatie. Denk bijvoorbeeld aan de publiciteit rondom ‘afgehaakt Nederland’ naar aanleiding van de meest recente verkiezingsuitslag. Sociale verschillen zijn te constateren tussen bevolkingsgroepen (zoals leeftijd en geslacht) en hebben ook een ruimtelijke neerslag. Voor de Provincie Zuid-Holland brengen we sociale verschillen tussen delen van de provincie in beeld en duiden we deze in het licht van maatschappelijke trends. Dit doen we aan de hand van cijfers, literatuur en interviews.