Gepubliceerd op:

In deze startnotitie is de inhoud van de Huisvestingswet 2014 beschreven, samen met enkele discussievragen voor de betrokken college’s van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraden en woningcorporaties en een schets van de bijbehorende voors- en tegens. Ook zijn de mogelijk noodzakelijke aanpassingen in de regionale huisvestingsverordening als gevolg van de komst van de Huisvestingswet 2014 beknopt in beeld gebracht.

 

Meer over: Aan de slag met de Huisvestingswet