Gepubliceerd op:

De pogingen die gedaan worden door onder andere de Koplopersgroep van Aedes om toe te werken naar landelijke samenwerking spelen bij deze trend op de achtergrond. De fase waarin de regionalisering van de woonruimteverdeling zich bevindt, verschilt nog wel sterk per regio. Zo begeleidde RIGO in 2022 de regio Noordoost-Brabant & Gennep bij de eerste stappen naar een regionaal woonruimtevindsysteem, in de vorm van het opstellen van een inhoudelijk Programma van Eisen. Een bescheidenere bijdrage leverden we bij een vergelijkbaar proces in de regio Twente (en delen van de Achterhoek).

Regio’s als de Eemvallei (Amersfoort e.o.) en die van het regionale systeem De Woningzoeker (Zwolle-Kampen e.o.), waar de regionale samenwerking op het gebied van woonruimteverdeling al een kleine 10 jaar een feit is, ondersteunden we bij respectievelijk de regionale afstemming van beleid en het produceren van relevante managementinformatie / online Monitors en het prognosticeren van ontwikkelingen op de sociale huurmarkt en hun effecten op de woonruimteverdeling voor diverse groepen woningzoekenden.

Actualisatie van de huisvestingsverordeningen is – met de introductie van nieuwe mogelijkheden als de opkoopbescherming en de regulering van toeristische verhuur – relevanter dan ooit

Woningzoekenden beter bedienen en kosten besparen

Steeds vaker kiezen regio’s er ook voor om de teksten van hun lokale Huisvestingsverordeningen op elkaar af te stemmen, om daarmee:

  • gelijke behandeling en transparantie voor de woningzoekende te bewerkstelligen…
  • op te treden als één woningmarktregio…
  • en niet onbelangrijk: om kosten te besparen bij bijvoorbeeld de benodigde schaarste-onderbouwingen, aanpassingen in de verordeningsteksten en de juridische toetsing daarvan.

Actualisatie van de huisvestingsverordeningen is – met de introductie van nieuwe mogelijkheden als de opkoopbescherming en de regulering van toeristische verhuur – relevanter dan ooit, lijkt het. Onder meer de regio’s Alkmaar en FoodValley ondersteunen we daarbij.

Lijkt het jou trouwens ook leuk om mee te werken aan regionale samenwerking op het gebied van de woonruimteverdeling? RIGO zoekt nieuwe collega’s op dit terrein! Interesse? Neem dan contact op met wouter.schepers@rigo.nl