Gepubliceerd op:

Bij het opstellen van een nieuw strategisch voorraadbeleid is de Beleids8baan gehanteerd als procesmodel om de diverse benodigde stappen (van woningmarktopgaven naar complexbeleid) te kunnen zetten.

De twee voornaamste opgaven – naast het consolideren van het zeer betaalbare woningbezit – van deze sociale verhuurder in de komende jaren liggen op het terrein van de veranderende huurderspopulatie en de verdere verduurzaming van het bezit. De woningvoorraad in dit deel van Nederland is traditioneel gericht op gezinnen, terwijl al in 2030 naar verwachting de helft (!) van de huurderspopulatie van Dynhus 65 jaar of ouder is. Gezinnen vormen tegen die tijd nog geen kwart van alle huishoudens in de sociale huurvoorraad. Dat vraagt deels om transformatie van de woningvoorraad (meer geschikt voor een vergrijzende huurderspopulatie), waarbij – zeker in het geval van nieuwbouw – ook kansen liggen om forse stappen te zetten in de verduurzamingsopgave. Omdat het aantal huishoudens in dit deel van Friesland de komende 10 jaar naar verwachting nog groeit, ligt er juist nu een kans om te werken aan transformatie via verkoop, sloop en nieuwbouw. Dit vergt uiteraard wel stevige externe (beschikbaarheid locaties) en interne (projectcapaciteit) uitdagingen. In het complexbeleid dat is vormgegeven, is naast betaalbaarheid en duurzaamheid ook o.a. leefbaarheid meegewogen en zijn uitspraken gedaan over het gewenste onderhoudsbeleid.