Gepubliceerd op:

Woningstichting Stek is werkzaam in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het is alweer enkele jaren geleden dat Stek strategisch voorraadbeleid (SVB) voor haar bezit in die gemeenten heeft geformuleerd. Een nieuw ondernemingsplan, de Woningwet 2015 en de fusie met Warmunda in Warmond gaven aanleiding om het SVB te vernieuwen.

We voerden een toets uit op de gewenste portefeuilleontwikkeling; hoe zit het met de lange termijn vraag van de woningzoekenden? Daarnaast gaven we de doorvertaling van de strategische keuzes naar het complexniveau bijzondere aandacht en werkten toe naar een nieuw portefeuilleplan en een nieuwe set complexstrategieën.