Gepubliceerd op:

Woningbouwvereniging Arnemuiden bezit 376 woningen in Arnemuiden en vroeg RIGO haar te ondersteunen bij het actualiseren van het strategisch voorraadbeleid. Uitgangspunt vormde een pragmatische en efficiënte aanpak, waarin we zijn gekomen tot een herijking van de beleidskeuzes op strategisch- en complexniveau. Dit was vervolgens input voor de actualisatie van het ondernemingsplan. In dit proces maakten wij gebruik van de Transparantietool van Aedes.