Gepubliceerd op:

Bij de behandeling van een Paraplubestemmingsplan ‘bijzondere woonvormen’ is door de Drontense raad de vraag gesteld in hoeverre het betreffende beleid rondom tijdelijke arbeidsmigranten en studenten nog recht doet aan de huidige situatie. In hoeverre zijn de gestelde doelen zijn bereikt? En op welke punten zou het beleid eventueel aangepast moeten worden?
De uitkomsten leest u hier.