Gepubliceerd op:

De Zwolse en Kampense corporaties hebben behoefte aan een nieuw kader om te kunnen sturen in de woonruimteverdeling. Met name de vraag hoe de verdeling van het aanbod over de wens-, spoed- en bemiddelingsmodule van De Woningzoeker zou moeten zijn, speelde daarbij een rol.

Samen met de corporaties en gemeenten stelde RIGO een redeneerlijn op, die uitmondde in een nieuw afwegingskader.