Gepubliceerd op:

De Huisvestingswet 2014 biedt een gemeente publiekrechtelijke instrumenten om te sturen op de wijzigingen in de woonruimtevoorraad. Dit kan worden gedaan middels onttrekken, samenvoegen of omzetten van aangewezen categorieën van woonruimte en woningvorming en het splitsen van een gebouw in appartementsrechten. In de basis moet het instellen van deze vergunningplicht gericht zijn op het voorkomen van schaarste, een onderbouwing hiervan is dus nodig. We keken in het bijzonder naar de woningmarktsegmenten met een huurprijs boven de liberalisatiegrens en in de koopsector.