Gepubliceerd op:

De gemeente stuurt reeds op allerlei verschillende manieren op de woningvoorraad en heeft al vele nieuwe beleidsinstrumenten in overweging. Samen met de ambtelijke organisatie bezien we de instrumenten in onderlinge samenhang. Welke instrumenten grijpen aan op dezelfde opgaven of doelen bijvoorbeeld of richten zich op hetzelfde woningmarktsegment of doelgroep? Op basis van deze overzichten kunnen we samen met de gemeente bezien wat het (ideaaltypische) sturingsbouwwerk is. Maar ook welke wetten en praktische bezwaren wellicht in de weg staan (denk aan kosten en benodigde capaciteit).