Gepubliceerd op:

Hiermee kan de gemeente gebruik maken van de instrumenten die de Huisvestingswet 2014 biedt voor sturing op de woonruimteverdeling (toewijzing van bestaande woningen aan doelgroepen), woningvoorraadbeheer, toeristische verhuur en de opkoopbescherming.

De politiek heeft middels de motie Tegengaan woningkrapte Harlingen aandacht gevraagd voor doelgroepen die mogelijk onvoldoende bediend worden op de woningmarkt van Harlingen, Midlum en Wijnaldum. De Raad is van mening dat in Harlingen een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding ingevoerd moet worden voor sturing op de nieuwbouw. Een huisvestingsverordening kan de gemeente meer handvatten geven om in te grijpen bij onwenselijke situaties op de woningmarkt in de bestaande woningvoorraad. Concreet denkt de gemeenteraad aan het invoeren van de opkoopbescherming en wil een onderzoek doen naar de verschillende sturingsmogelijkheden die er zijn.

Wij gaan in gesprek met de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad over de opgaven en bijpassende sturingsinstrumenten, dit in de aanloop naar een keuzemoment over de daadwerkelijke inzet van een of meerdere sturingsinstrumenten, passend bij de gesignaleerde opgaven.