Gepubliceerd op:

Centraal stond de vraag hoe de gemeenteraad haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende, en controlerende kan invullen op het gebied van het wonen, meer specifiek waar het de sociale woningbouw betreft. Dit in het licht van de recent gewijzigde wet- en regelgeving (Woningwet 2015 / Huisvestingswet etc. etc.) en wijzigingen in de samenleving. Beide trends vragen om een andere opstelling van de raad of eigenlijk andere accenten.

Veel aandacht ging uit naar de onderlinge verhoudingen en (afhankelijkheids-) relaties tussen de gemeente en haar partners op woongebied (corporaties, zorgpartijen, ontwikkelaars, huurders en vele anderen). De conclusie: je kunt niet zonder elkaar en moet elkaar voor ieders beleid winnen. Dit zonder afbreuk te doen aan ieders eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid als orgaan of organisatie. Dit vraagt een andere invulling van de rol van de raad.