Gepubliceerd op:

De behoefte aan een extra instrument om meer aanbod te creëren wordt vooral gevoeld in populaire stedelijke regio’s, waar nieuwkomers vaak lang moeten wachten op een woning. In samenwerking met Platform31 en Grooten Advies & Management onderzocht RIGO de verwachte effecten, kansen en bedreigingen van tijdelijke verhuur. Tijdelijke verhuur zorgt voor extra aanbod, omdat huurders sneller doorstromen dan zij uit zichzelf zouden doen. Uit een eerdere effectverkenning van RIGO bleek dat de mutatiegraad in Amsterdam hierdoor fors kan oplopen. Nieuwkomers kunnen profiteren van ongeveer de helft van het extra aanbod, de andere helft zal gebruikt moeten worden om vertrekkende huurders uit de doelgroep opnieuw te huisvesten. Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de keerzijden van tijdelijke verhuur. Huurdersorganisaties maken zich zorgen over de aantasting van de huurbescherming.

Tijdelijke huurders zullen minder kritisch moeten zijn bij het zoeken naar een volgende woning. Of en hoe verhuurders hen daarbij moeten helpen, verdient nadere uitwerking. De vraag is of tijdelijke verhuur een vaste plek moet krijgen in het algemene huurrecht of alleen als maatwerkoplossing moet worden toegepast. Het maatschappelijke draagvlak lijkt groter wanneer de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur beperkt blijven tot enkele specifieke doelgroepen, voorraadsegmenten en woningmarktgebieden waar schaarste heerst. Het ligt daarbij voor de hand om aan te sluiten bij de nieuwe Huisvestingswet.