Gepubliceerd op:

RIGO heeft begin 2013 een onderzoek afgerond naar de kosten en baten van extra eisen aan toegankelijkheid, zoals door de CG-raad was voorgesteld. De uitkomst van deze analyse was sterk negatief: de kosten zouden aanzienlijk hoger uitvallen dan de mogelijke baten. Dit gold sterker voor verbouw dan voor nieuwbouw.

In vervolg hierop is nagegaan wat het resultaat zou zijn in kosten en baten voor enkele meer gerichte delen van dit eisenpakket bij nieuwbouw van gebouwen. Dit richt zich op de nieuwbouw van appartementen (toegankelijkheidseisen), op publiek toegankelijke delen van gebouwen (bezoekbaarheid) en op het principe van vrije indeelbaarheid van gebouwen (eisen aan de aanpasbaarheid).

RIGO voerde dit onderzoek samen uit met Nico Scholten van ERB.