Gepubliceerd op:

Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw

Het opstellen van een volledige, breed gedragen en eenduidige richtlijn voor toegankelijk (ver)bouwen is een van de acties uit het Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw. Dit Actieplan is geïnitieerd naar aanleiding van de ratificering door Nederland in 2016 van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking. 

Vergelijking en beoordeling op basis van interviews

Om de vraag te beantwoorden hebben we

  1. bestaande normen/richtlijnen inhoudelijk beoordeeld op de mogelijkheden om door te ontwikkelen tot de gewenste nieuwe (gecombineerde) norm;
  2. en vervolgens de uitkomsten met elkaar vergeleken om te bepalen welke norm, richtlijn of combinatie daarvan kansrijk is.

Op basis van gesprekken met op- en samenstellers, eigenaars en beheerders van bestaande richtlijnen, experts op het gebied van bouwregelgeving en/of normen, gebruikers van de richtlijnen, zoals gemeenten en architecten en vertegenwoordigers van mensen met een beperking, cliëntorganisaties alsmede ervaringsdeskundigen.

Tegengestelde belangen maken ontwikkeling richtlijn niet eenvoudig

Het onderzoek heeft een goed overzicht opgeleverd van het krachtenveld van de verschillende partijen en veel verschillende – vaak ook tegengestelde – belangen maar een opstap naar een gedeelde richtlijn op basis van bestaand materiaal is het niet geworden. De volgende stap is dat de NEN een nieuwe eenduidige richtlijn gaat ontwikkelen.