Gepubliceerd op:

Het werkterrein van de Woonbond wordt gekenmerkt door grote veranderingen. De politiek-beleidsmatige context is veranderlijk en het woonbeleid is volop in beweging. Daarnaast hebben ook de ontwikkelingen op de woningmarkt, de positionering van huurders(organisaties) en de recente trends in (burger)participatie invloed op de rol en positie van Woonbond.

Deze veranderingen nopen de Woonbond tot bezinning. Ze zijn de aanleiding voor interne strategiediscussie. Zijn de doelstellingen van de Vereniging nog wel de juiste voor de komende 10 jaar? En wat zijn de consequenties voor het WKA? Op deze vragen wil de Woonbond in 2014 het antwoord formuleren.

De strategische toekomstverkenning van RIGO is bedoeld om het debat over verbetering en over mogelijke koerswijziging te voeden en om onderbouwing te leveren: bouwstenen voor de toekomstvisie dus. De toekomstverkenning is in oktober 2013 in de ledenraad van de Woonbond gepresenteerd.