Gepubliceerd op:

Toepassingen

Wat is de positie van een gebied op de Leefbaarometer? Hoe heeft de leefbaarheid zich ontwikkeld? En hoe komt dat? Wij kunnen de ontwikkelingen en achtergronden van de leefbaarheid in een stad of buurt in beeld brengen. Daarmee is in één oogopslag te zien wat de positie van die stad of buurt is op de Leefbaarometer, welke indicatoren daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe de scores op die indicatoren zich hebben ontwikkeld.

Het is ook mogelijk een doorkijk te geven naar de toekomst: welke gebieden lopen risico om nieuwe probleemgebieden te worden en wat kunnen de gevolgen zijn van een langere economische crisis voor de leefbaarheid? Er blijken bijvoorbeeld bepaalde omslagpunten in de ontwikkeling van de leefbaarheid te zijn waar de leefbaarheid in een vervalspiraal kan geraken.

Bij een kleine neerwaartse ontwikkeling in buurten waar de leefbaarheid op zichzelf nog redelijk gunstig is, kan door een proces van selectieve migratie de buurt in een vervalspiraal komen en te maken krijgen met leefbaarheidsproblemen. Eén van de omstandigheden die daaraan kan bijdragen is een groot aandeel ouderen met een laag inkomen. Deze buurten lopen de komende tien, vijftien jaar grote kans op ‘ontgrijzing’ en instroom van gezinnen met lage inkomens. De betreffende buurten kunnen we bijvoorbeeld met behulp van onderstaande kaart in beeld brengen: de roze gebieden lopen – in combinatie met andere omstandigheden – extra risico om een neerwaartse leefbaarheidsontwikkeling door te maken.