Gepubliceerd op:

Het plan Bergwijkstadspark gelegen op een voormalige kantorenlocatie te Diemen zal worden herontwikkeld tot een woonwijk bestaande uit ruim 5.000 woningen. Hiervoor zal een nieuw bestemmingsplan (inclusief MER) in procedure gebracht worden. RIGO deed onderzoek in het kader van de zogenaamde ladder voor duurzame verstedelijking. Hiermee kon onder meer aangetoond worden dat deze stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale woningbehoefte.