Gepubliceerd op:

Al enige tijd is sprake van een toenemende stroom verhuizingen vanuit de Randstad naar de provincies Gelderland en Overijssel. RIGO bracht dit al eerder in beeld. Recent zijn gegevens beschikbaar gekomen over in het jaar 2020 verhuisde huishoudens en de daarbij betrokken woningen. De vraag is nu of de trends ook in 2020 doorzetten of wellicht (onder invloed van corona) zelfs zijn toegenomen. Voor dit onderzoek, in opdracht van de Provincies Gelderland en Overijssel, wordt gebruik gemaakt van CBS Microdata.