Gepubliceerd op:

Het aantal huishoudens dat vanuit de Randstad verhuist naar andere delen van Nederland neemt al jaren toe. RIGO bracht deze trend in beeld naar tien regio’s in Gelderland en Overijssel. Gekeken is naar de kenmerken van de verhuisde huishoudens en naar de kenmerken van de betrokken woningen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van CBS Microdata. Hiermee kon worden ingezoomd op verhuisstromen van verschillende aard, variërend van ‘klassieke’ vormen van suburbanisatie tot pensioenmigratie. De uitkomsten zijn weergegeven in een digitale rapportage: www.komen-en-gaan.nl. Aan de opgebouwde tijdreeksen zijn nu de gegevens over het ‘coronajaar’ 2020 toegevoegd.