Gepubliceerd op:

Sinds april 2016 voeren de corporaties in Almelo de sociale urgentieregeling uit. De corporaties vragen zich echter af wat de meerwaarde van een urgentieregeling is. Is hij nodig om woningzoekenden in urgente situaties tijdig en passend te huisvesten? RIGO evalueerde de urgentieregeling. De regeling is in 2015 aangescherpt en sindsdien neemt het gebruik af.

De wachttijden in Almelo blijken beperkt, al zijn er natuurlijk wel verschillen tussen groepen woningzoekenden en woningtypen. Uit een vergelijking van de gemiddelde en mediane wachttijd blijkt dat het woningzoekenden binnen redelijke termijn in staat zijn een woning te vinden, als dat nodig is. Vanuit dit optiek voegt een voorrangsregeling wellicht weinig toe. Aan de andere kant: de verstoring van de regeling is beperkt, en hij biedt wel zekerheid en een professionele afweging (urgentiecommissie).

Eind 2016 hakken de corporaties de knoop door over de toekomst van de urgentieregeling.