Gepubliceerd op:

Druk op sociale huurmarkt

De druk op de sociale huurmarkt lijkt de afgelopen jaren steeds verder te zijn toegenomen. Naast reguliere woningzoekenden maken ook bijzondere groepen woningzoekenden, zoals urgenten, (ex)-cliënten van maatschappelijke opvanginstellingen en vergunninghouders aanspraak op een sociale huurwoning.

Sinds de opheffing van het Stadsgewest Haaglanden is de regelgeving voor urgentieverlening gedecentraliseerd naar de gemeenten. De SVH wilde graag meer inzicht in de huidige regels en de praktijk van de urgentieverlening in Haaglanden en de lokale verschillen. Ook was er behoefte aan inzicht in hoe de aantallen urgenties en bemiddelingen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld.

Regelgeving

Anno 2018 zijn de lokale verschillen in de regelgeving nog beperkt. Ondanks het feit dat er geen regionale beleidsregels meer zijn, worden in alle gemeenten dezelfde urgentiecategorieën gehanteerd en zijn de voorwaarden voor het aanvragen van urgentie grotendeels gelijk. In de praktische uitvoering zijn er wel verschillen. Zo kan de urgentie in sommige gemeenten bij de corporatie worden aangevraagd en bij andere gemeenten bij de gemeente.

Ontwikkeling

Het aantal aanvragen en toekenningen van urgenties is de afgelopen jaren (2013-2017) toegenomen in Haaglanden. Diezelfde trend is te zien in het aantal woningen dat verhuurd wordt aan urgenten, voorrangskandidaten en vergunninghouders. Een deel van deze woningzoekenden zoekt zelf een woning via Woonnet Haaglanden, de rest wordt via bemiddeling aan een woning geholpen. Door de toename van de urgenties en bemiddelingen blijft er minder aanbod over voor reguliere woningzoekenden.