Gepubliceerd op:

Dat overkwam de gemeente Zeevang, die werd geconfronteerd met een boeteclaim van ruim drie miljoen euro van de verkoper.

De gemeente had de nabetaling voor de grond volgens de voormalige eigenaar anderhalf jaar te laat gedaan. Het moment van uitbetaling was volgens het contract bij bestemmingswijziging. De verkoper vond dat moment bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, de gemeente interpreteerde dit als het moment wanneer het plan onherroepelijk werd bij de Raad van State. Dat was anderhalf jaar later. Het is tot een schikking tussen partijen gekomen waarbij de gemeente een veel lager bedrag betaalde, maar toch nog veel.

De gemeenteraad van Zeevang vroeg RIGO te evalueren hoe het zover heeft kunnen komen om er van te leren bij nieuwe grondaankopen. Een aanbeveling is om niet zonder gedegen extern juridisch advies af te wijken van standaardcontracten. Daarbij is het zaak er op toe te zien dat boeteclausules in verhouding (blijven) staan tot het overeengekomen bedrag van de aankoop en de termijn van betaling. Voorts is het aan te bevelen om bij samenwerking van de gemeente met derden te zorgen voor procesbewaking vanuit de ambtelijke organisatie.