Gepubliceerd op:

Normaliter worden wij als onderzoeks- en adviesbureau gevraagd voor een project met een specifieke afbakening. We merken steeds vaker dat er ook behoefte is aan flexibele ondersteuning die niet per sé projectgebonden is. De vraag kan daarbij variëren van het op korte termijn opstellen van een gebiedsvisie tot kritisch meedenken.

Zo zijn we in 2018 aan de slag gegaan bij Wierden en Borgen, een woningcorporatie in Groningen en omgeving. Hier boden we ondersteuning op piekmomenten in het corporatiejaar (opstellen meerjarenbegroting, huurverhoging, etc.). Door Ymere zijn we gevraagd om te ondersteunen bij klantanalyses voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Voor Woonzorg Nederland worden onze medewerkers ingezet voor diverse werkzaamheden, afhankelijk van de behoefte.

RIGO beschikt over onderzoekers en adviseurs met een ruime werkervaring (waaronder in de corporatiesector) en brede expertise. Daardoor kunnen we niet alleen flexibel ingezet worden, maar kunnen we ook snel schakelen binnen de organisatie en kennis uitwisselen. De ondersteuning kan op locatie plaatsvinden, maar ook op afstand.

Bij flexibele inzet hoort ook een passende vorm van opdrachtverlening. Naast detachering behoort ook een ‘strippenkaartmodel’ tot de mogelijkheden. Daarmee organiseert de opdrachtgever aan de ‘voorkant’ intern budget, zodat – als daar behoefte aan is – RIGO kan worden ingeschakeld zonder vertragend offertetraject. Het budget is dan gereserveerd voor specifieke klussen (ter waarde van X strippen of uren). Uiteraard volgt een factuur alleen als de strippenkaart daadwerkelijk wordt voorzien van een ‘stempel’.

Meer weten?

Neem contact op met Michelle Hu (michelle.hu@rigo.nl) of Wouter Schepers (wouter.schepers@rigo.nl).