De corporaties werken aan de verduurzaming van hun woningvoorraad. De verre tijdshorizon, de onzekerheden op de weg ernaartoe en de enorme investeringen maken het een opgave om je hoofd flink over te breken. Wat is een heldere en haalbare ambitie? Er moet immers ook gebouwd worden en de huren moeten betaalbaar blijven. Hoe kun je tempo maken én de bewoners betrekken? Hoe om te gaan met de onzekerheid over de wijze van energieopwekking en de technologische innovaties? Hoe stem je de geplande ingrepen in het woningbezit af op andere betrokken partijen bij de energietransitie, zoals overheden en (energie)infrabeheerders? En in welke complexen kun je dan het best beginnen?

Van een routekaart naar een routeplanner!

Wij zeggen: begin in elk geval met de Beleidsachtbaan als kapstok. In de kern is de verduurzaming immers een vraagstuk van voorraadbeleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau – en weer terug.

RIGO loodst je graag door de Beleidsachtbaan, of een deel ervan. We helpen bij het formuleren van heldere en concrete ambities. Waar stuur je precies op? We kijken samen naar wat dat voor elk individueel complex betekent – zo krijgt elk complex zijn eigen routeplan. We maken de optelsom daarvan in tijd en geld.

En omdat de beleidsachtbaan niet voor niets een achtbaan is, maken we ruimte voor de voortschrijdende inzichten die zeker gaan komen. Wat als er toch geen stadsverwarming in de buurt komt? Wat als blijkt dat in een andere wijk veel meer draagvlak aanwezig is om snel vastgoedaanpassingen te kunnen doen?

Zo komen we van een routekaart voor de verduurzaming tot een routeplanner!