Gepubliceerd op:

Zorginstelling Leekerweide heeft een nieuw zorg- en dienstenboek opgesteld.Leekerweide ondersteunt en begeleidt mensen met een beperking. In het zorg- en dienstenboek wordt het aanbod van Leekerweide omschreven en getypeerd. Dit gekoppeld aan de verschillende doelgroepen wat betreft leeftijd, mate van beperking en type zorgvraag.