Gepubliceerd op:

UWOON, een middelgrote corporatie werkzaam in Harderwijk, Elburg en Ermelo staat voor een aantal forse opgaven, zoals een stevige groei van het aantal sociale huurwoningen met het oog op de wachtrijen, het verduurzamen en op plaatsen vernieuwen van het woningbezit, en het goed huisvesten van de groeiende groep kwetsbare bewoners.

Om die uitdagingen op te pakken – zonder dat dat ten koste gaat van de betaalbaarheid – is behoefte aan een aanscherping van de vastgoedsturing. RIGO gaat UWOON daar de komende tijd bij helpen. Op inhoud, door o.a. de portefeuillestrategie en complexstrategieën te herijken en dit zo concreet mogelijk te verbinden aan de gewenste koers van UWOON. En door het proces onder de loep te nemen, zodat de sturing van de vastgoedsturing ook geborgd is: van strategie naar tactiek naar operatie – en weer terug, conform de Beleidsachtbaan.