Gepubliceerd op:

De ondersteuning vond plaats aan de hand van RIGO’s beleids8baan. De beleidscyclus kent een strategisch, een tactisch en een operationeel niveau; herkenbaar in respectievelijk een strategisch beleidsplan + portefeuilleplan, complexstrategieën en -labels en (operationele) onderhouds- en beheerplannen.

Op elk vlak stonden we Qua Wonen met raad en daad bij.