Gepubliceerd op:

De rekenkamercommissie Veere heeft een onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijk grondbeleid. Hoofdvraag voor dit onderzoek is Welke beleidsdoelen streeft de gemeente na met het grondbeleid en hoe worden deze doelen gerealiseerd? Het onderzoek is uitgevoerd op basis van documentstudie en een aantal interviews, waarbij de bevindingen zijn gespiegeld aan een normenkader voor goed grondbeleid.

Het onderzoek staat onder andere in het perspectief van de verwachte naderende bevolkingskrimp. In de rapportage zijn de uitkomsten van het onderzoek beschreven.