Gepubliceerd op:

Peter van Os heeft zijn proefschrift op woensdag 12 februarimet succes verdedigd.’Verdeel en beheers’ is in gedrukte vorm te bestellen via het info@rigo.nl.

Over ‘Verdeel en beheers’

De middelen van corporaties worden de laatste jaren schaarser. Het onttrekken van vermogen aan de sector, in de vorm van de zogenoemde verhuurdersheffing, roept meer dan voorheen de vraag op wat de maatschappelijke betekenis is van woningcorporaties. Het proefschrift ‘Verdeel en beheers’ bevat een kritische analyse van de maatschappelijke betekenis van woningcorporaties. Die analyse heeft onder meer betrekking op de maatschappelijke kosten en baten van corporatieactiviteiten. Aan de hand daarvan is een allocatiemethodiek ontwikkeld om de schaarse middelen optimaal te verdelen. Die methodiek ondersteunt woningcorporaties en haar stakeholders bij beleidsvorming en beleidsverantwoording en levert daarmee een bijdrage aan ‘good governance’ en de legitimatie van de sector.

Peter van Os in de Kennis van Nu

Luister ook: De Kennis Van Nu’ op Radio 5 van 10 februari 2014 terug (vanaf minuut 18.35):
http://embed.vpro.nl/player/?id=POMS_NTR_466121&profile=wetenschap&sharing=1