Gepubliceerd op:

Het RIGO-rapport werd begin maart aan Minister Blok aangeboden, met bijbehorende brief.

De maximale huur van huurwoningen wordt momenteel bepaald door het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Rutte II had in het regeerakkoord voorgenomen om het WWS af te schaffen en daarvoor in de plaats de maximale huur vast te stellen op 4,5% van de WOZ-waarde. Dit idee lijkt nu van tafel. Het RIGO-onderzoek bracht de ingrijpende effecten hiervan in beeld.

In gespannen markten kan de huur flink omhoog en komt de betaalbaarheid onder druk te staan. Maar in zwakkere woningmarkten verdwijnt de ruimte om de huur te verhogen. Ook in vrijwel alle G32-steden zou de huurruimte bij de 4,5%-norm fors afnemen. In acht steden is het effect problematisch. Het betreft Heerlen, Lelystad, Emmen, Schiedam, Enschede, Sittard-Geleen, Leeuwarden en Venlo. Over het algemeen blijkt dat het negatieve effect van de 4,5%-norm op de huurruimte relatief groter wordt naarmate de G32-steden verder van de Randstad verwijderd zijn.

RIGO heeft voor de G4 en G32 de contouren voor een vereenvoudigd woningwaarderingsstelsel aangegeven waarbij deze ongunstige effecten niet optreden. In het nieuwe woonakkoord is opgenomen dat de regering een voorstel hiervoor zal uitwerken.